dokumentacja powykonawcza

Czym jest dokumentacja powykonawcza?

vivus

Dokumentacja powykonawcza – Dokumentacja budowlana powykonawcza tworzona jest w celu zamknięcia wszystkich kwestii związanych z dokumentacją budowlaną, która musi być obowiązkowo gromadzona i przechowywania w czasie całej realizacji przedsięwzięcia. W tego rodzaju dokumentacji uwzględniane i scharakteryzowane zostają przede wszystkim wszystkie zmiany, jakich dokonano w toku prac budowlanych. Nie może zabraknąć w dokumentacji podwykonawczej geodezyjnych pomiarów, wykonanych tuż po zakończeniu realizacji inwestycji. Tu wydruki CAD pojawiają się stosunkowo rzadko.

dokumentacja powykonawcza

dokumentacja powykonawcza
dokumentacja powykonawcza

Z czego składa się powykonawcza dokumentacja?

Ustawa pochodząca z dnia 7 lipca 1994 roku o prawie budowlanym dojść jasno i wyczerpująco tłumaczy definicję i wszystkie zagadnienia jakie związane są z tworzeniem oraz realizacją technicznej dokumentacji powykonawczej. W zgodzie z przepisami wprowadzonymi w życie wraz z ustawą Prawo Budowlane (dokładnie chodzi tu o art. 22 pkt 8), to na kierowniku budowy ciąży obowiązek przygotowania i skompletowania wszystkich niezbędnych do realizacji inwestycji budowlanej dokumentów. W momencie zakończenia budowy, wraz z oddaniem budynku do użytku, obowiązkiem inwestora jest przekazanie dokumentacji powykonawczej do rąk właściciela , ewentualnie głównego zarządcy danej nieruchomości. Po otrzymaniu pełnej dokumentacji powykonawczej osoby zarządzające czy właściciele obiektu muszą dokumenty te obowiązkowo przechowywać przez cały okres, w którym nowo powstały budynek będzie użytkowany przez kogokolwiek.

Bez czego nie ma dokumentacji powykonawczej

Na całość dokumentacji powykonawczej składa się całe mnóstwo różnych dokumentów (których bardziej szczegółowy opis i wykaz znaleźć można w artykule 3 o Prawie Budowlanym). Powykonawcza dokumentacja nigdy nie będzie mogła zaistnieć bez:
– protokołów pochodzących z odbiorów zarówno tych częściowych, jak i ostatecznych,
– pozwolenia na budowę (jeśli jest wymagane),
– dziennika budowy,
– dobrej jakości projektu budowlanego,
– rysunków technicznych wspomagających wizualną realizację projektu,
– pełnej dokumentacji budowy, w której naniesione zostały zmiany, wcześniej nie planowane, które pojawiły się już w momencie wykonywania dość zaawansowanych prac budowlanych,
– operatów geodezyjnych,
– dzienników montażu (prowadzonych jedynie w sytuacji, w której realizacja budowy obiektu zachodzi poprzez wykorzystanie właśnie metody montażu),
– geodezyjne pomiary powykonawcze,
– książek obmiaru.

Skutki zaniedbania prawa

Polskie prawo w swoim kodeksie karnym dopuszcza również kary za niedopełnienie lub niedbałe wypełnienie obowiązków przez osobę zarządzającą budową. Jeśli takie zaniedbania zostaną wykryte na wczesnym czy ostatecznym etapie przeprowadzanych prac, przeciwko kierownikowi może zostać wszczęte postępowanie w związku z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie, co zagrożone jest zarówno karą grzywny jak i pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu. Rzadko kiedy kara ta występuje w formie pozbawienia wolności (chyba że w wyniku zaniedbań dojdzie do bardzo poważnego w skutkach wypadku).

 

Autor:
Artykuł został przygotowany przez drukarnię cyfrową www.kseroa0.pl specjalizującej się w druku wielkoformatowym.

 

 

 

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments