Jak wygląda praca opiekuna osoby niepełnosprawnej?

Opiekun osoby niepełnosprawnej Recz z Ukrainy

Współczesne rządy starają się robić coraz bardzo w stylu polepszenia standardu życia kobiet niepełnosprawnych. W Polsce standard ten istnieje na najbardziej niskim poziomie, nie można nawet mieć na konkretną pomoc finansową ze strony państwa, które nie przeznacza wystarczającej ilości preparatów na kontrolę nad takimi osobami.

Continue Reading