dokumentacja powykonawcza

Czym jest dokumentacja powykonawcza?

Dokumentacja powykonawcza – Dokumentacja budowlana powykonawcza tworzona jest w celu zamknięcia wszystkich kwestii związanych z dokumentacją budowlaną, która musi być obowiązkowo gromadzona i przechowywania w czasie całej realizacji przedsięwzięcia. W tego rodzaju dokumentacji uwzględniane i scharakteryzowane zostają przede wszystkim wszystkie zmiany, jakich dokonano w toku prac budowlanych. Nie może zabraknąć w dokumentacji podwykonawczej geodezyjnych pomiarów, […]

Continue Reading