Windykacja Vivus

Vivus windykacja

Instrukcje Vivus

Chociaż decyzja o podjęciu pożyczki powinna być podejmowana tylko wtedy, gdy mamy pewność, że uda nam się zwrócić w wyznaczonym przez pożyczkodawce terminie. Niestety, jednak życie różnie się układa i nie jesteśmy w stanie oddać części czy całości pożyczonych środków finansowych w wyznaczonym do tego czasie. Czy w takim wypadu od razu grozi nam komornik?

Windykacja Vivus

Otóż nie, jednak warto skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Vivus przez telefon lub za pomącą witryny internetowej. W drugim przypadku na Vivus logowanie będzie sprawą konieczną. Im szybszy kontakt z pożyczkodawca po upłynięciu terminu spłaty zadłużenia, tym dogadanie się będzie łatwiejsze. Wielu klientów chwali sobie niezwykle współpracę z Vivus, w przypadku niemożności oddania pieniędzy z terminie, do którego się zobowiązali podczas podpisywania umowy.

W zdecydowanej większości wypadków, kiedy dłużnik wyraża chęć współpracy i oddania najszybciej jak to będzie możliwie długu, firma rozkłada go na raty, realne do spłaty przez pożyczkobiorcę. Dzięki temu zadowoleni z takiego obrotu sprawy dłużnicy, bardzo chętnie, jeśli mają taką potrzebę ponownie skorzystają z oferty Vivusa. Aby jednak dług został rozłożony na raty, pożyczkobiorca musi złożyć stosowny wniosek. Jego wzór pobrać można w razie potrzeby ze strony www. vivus. pl.

Wówczas po wysłaniu do pożyczkodawcy odpowiedniego wniosku, dług zostaje rozłożony na raty. Niestety, jeśli nie jesteśmy w stanie spłacić zadłużenia w pierwszym wyznaczonym do tego terminie należy liczyć się z tym, że rozłożenie go na koleje raty związane jest z dodatkowymi opłatami wynoszącymi pewien procent wysokości całego zadłużenia. Po doliczeniu dodatkowej kwoty do całości zadłużenia nie wywiązujący się z umowy dłużnik otrzymuje dodatkowy harmonogram spłat zobowiązań. Aby uniknąć problemów i bardzo nieprzyjemnych sytuacji, warto wywiązywać się z nowego harmonogramu spłaty. Firma udzielająca pożyczki stara się go ułożyć w taki sposób, aby dłużnik nie miał więcej problemów z jego spłatą.

Tak wygląda polubowne załatwienie problemu ze spłatą zaciągniętego zadłużenia. Niestety, jeśli miną termin jego spłaty, a dłużnik nie kontaktuje się z Vivus próbując polubownie załatwić sprawę, firmie nie pozostaje nic innego, jak wkroczenie na drogę sądową, podczas której pożyczkodawca domaga się uzyskania sądowego wyroku lub nakazu spłaty zadłużenia. W przypadku gdy nakaz ten dodatkowo zostanie on uzupełniony o klauzulę wykonalności, staje się tytułem wykonawczym, będącym podstawą do egzekucji komorniczej. To ostateczna droga do odzyskania zadłużenia od opornego pożyczkobiorcy, który wszelkimi możliwymi sposobami unika spłaty zaciągniętego zobowiązania. Jeśli jednak dojdzie do windykacji, dla własnego dobra nie warto uciekać.

Niestety, jeśli nie chcieliśmy załatwić sprawy polubownie, musimy poddać się windykacji. Chyba, że uda nam się uzbierać całą sumę zadłużenia ( im więcej czasu od ostatecznej spłaty pożyczki mija, tym niestety poprzez rosnące odsetki kwota systematycznie ulega zwiększeniu), spłacając ją i tym samym ochraniając się przed wizytą komornika. Warto mieć na uwadze, że początkowa faza windykacji polega na próbie polubownego załatwienia formalności związanych ze zwrotem długu, o ile obie strony są chętne do zawarcia ugody.

Jeśli nie sprawa trafia do sądu, pod warunkiem, że upomnienie nie uległo jeszcze przedawnieniom. Wkroczenie na drogę sądową dla pożyczkodawcy przede wszystkim będzie jedynym w tej sytuacji dostępnym legalnym środkiem, jaki może użyć do ściągnięcia zadłużenia od nieuczciwego pożyczkobiorcy. W trakcie sprawy w zdecydowanej większości przypadków wydawany jest tytuł egzekucyjny, który uprawnia firmę pożyczkową do dalszych starań o zwrot należnych im środków pieniężnych. Po postępowaniu sądowym kolejnym etapem w dążeniu do odzyskania długu jest postępowanie klauzulowe. Rozpoczyna się na wniosek wierzyciela lub wszczynane jest z urzędu. Celem takiego postępowania jest uzyskanie klauzuli wykonalności, która stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Po zakończeniu postępowania klauzulowego, rozpoczyna się postępowanie egzekucyjne, dążące do odzyskania przez wierzyciela długu. W takim wypadku wierzyciel udaje się do komornika, który będzie wiedział, jakie ma podjąć stosowne działania, aby dłużnik oddał wszystkie pieniądze wraz z odsetkami i wieloma innymi kosztami, które wynikają z braku chęci wcześniejszego polubownego załatwienia sprawy. Egzekucja komornicza może przebiegać na kilka sposobów. Najczęściej spotykane jest przejęcie pewnej części pieniędzy pochodzących z rachunku bankowego.

Jednak skuteczna jest ona tylko wtedy, gdy na bankowym rachunku dość regularnie pojawiają się wpływy finansowe. Często spotyka się także egzekucję ruchomości lub nieruchomości tych, które stanowią osobisty ( z nikim nie dzielony) majątek dłużnika. Takie przedmioty często po wycenie wartości trafiają na komornicze licytacje. Warto jednak mieć na uwadze będąc dłużnikiem, że nawet gdy rozpocznie się komornicza egzekucja, po zwrocie całej kwoty można ją przerwać.

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Aleksandra z Gdańska
Aleksandra z Gdańska
6 lat temu

Czasami zdarza się, że biorąc pożyczkę, przeliczamy swoje możliwości. Gdy jest problem ze spłatą jej, najlepiej jak najszybciej skontaktować się z firmą, która jej udzieliła. Można dzięki temu omówić warunki dalszego uregulowania długu i uniknąć komornika.

Krysia
Krysia
5 lat temu

Biorąc pożyczkę trzeba zawsze patrzeć w przyszłość czy uda się nam splata. I na różne wypadki losowe. Trzeba zawsze pamiętać żeby się skontaktować z firmą która udzielała pożyczki.